day 1 agenda

07:30 - 08:00 - COMPLIMENTARY BREAKFAST
 
08:00 - 09:00 - REGISTRATIONS
 
09:00 - 09:15 - OPENING CEREMONY & MODERATOR SPEECH
 
09:15 - 09:50 - KEYNOTE SPEECH 1
 
09:50 - 10:25 - KEYNOTE SPEECH 2
 
10:25 - 11:00 - KEYNOTE SPEECH 3
 
11:00 - 11:15 - GROUP PHOTO & REFRESHMENT BREAK
 
11:15 - 13:00 - SCIENTIFIC SESSION I
 
13:00 - 14:00 - LUNCH BREAK
 
14:00 - 17:00 - SCIENTIFIC SESSION II
 
                 CLOSING CEREMONY

day 2 agenda

09:30 - 10:05 - KEYNOTE SPEECH 1
 
10:05 - 10:40 - KEYNOTE SPEECH 2
 
10:40 - 11:00 - COFFEE & REFRESHMENT BREAK
 
11:00 - 13:00 - SCIENTIFIC SESSION III
 
13:00 - 14:00 - LUNCH BREAK
 
14:00 - 17:00 - SCIENTIFIC SESSION IV
 
             CLOSING CEREMONY

day 3 agenda

09:30 - 10:05 - KEYNOTE SPEECH 1
 
10:05 - 10:40 - KEYNOTE SPEECH 2
 
10:40 - 11:00 - COFFEE & REFRESHMENT BREAK
 
11:00 - 13:00 - SCIENTIFIC SESSION I
 
13:00 - 14:00 - LUNCH BREAK
 
14:00 - 17:00 - SCIENTIFIC SESSION II
 
             CLOSING CEREMONY

posters agenda

coming soon...

Download